Dự án đã thi công

Hình ảnh và thông tin các dự án công trình nhà dân đã được nhà phân phối sơn công hà thực hiện

 • Công trình sơn nhà tại Sóc Sơn Hà Nội 1

  Công trình sơn nhà tại

  Công trình thi công lăn sơn gia đình chị Nguyễn Nam tại Sóc Sơn Hà Nội. Diện tích tường công trình thi công 2500m [caption id="attachment_4499" align="alignnone" width="300"] thi cong son nha tai long bien...
 • Công trình sơn nhà tại Gia Lâm Hà Nội 2

  Công trình sơn nhà tại

  Công trình thi công lăn sơn gia đình chị Nguyễn Hằng tại Gia Lâm Hà Nội. Diện tích tường công trình thi công 1500m [caption id="attachment_4499" align="alignnone" width="300"] thi cong son nha tai long bien...
 • Công trình sơn nhà tại Long Biên Hà Nội 3

  Công trình sơn nhà tại

  Công trình thi công lăn sơn gia đình chị Nguyễn Thị Lan tại Long Biên Hà Nội. Diện tích tường công trình thi công 1500m [caption id="attachment_4499" align="alignnone" width="300"] thi cong son nha tai long...